Veterfina eerste dierenverzekeraar met Europese vergunning

Kat vastgehouden in armen

Verzekeringsmaatschappij Veterfina heeft als eerste verzekeraar gespecialiseerd in zorgverzekeringen voor huisdieren een Europese Solvency II-vergunning gekregen.

De vergunning, verstrekt door toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB), is geldig in de gehele EU. De verstrekking van de vergunning is goed nieuws voor de Nederlandse verzekeraar, omdat het de mogelijkheid biedt Pan-Europees uit te rollen en haar internationale groeiambities waar te maken. De verdere ontwikkeling van deze groeimarkt is bovendien belangrijk voor huisdieren en hun baasjes. Veel huisdieren blijven nog te lang zonder de juiste medische behandelingen rondlopen doordat baasjes tegen onverwacht hoge diergeneeskundige kosten aanlopen.

Unieke Solvency II-vergunning

Een Solvency II-vergunning wordt door toezichthouders als DNB toegekend aan verzekeraars die onder meer voldoen aan eisen rondom kapitaalbuffers, risicomanagement, governance en transparantie. Veterfina, bekend van onder meer de Figo huisdierenverzekering in zowel Nederland als Duitsland, is de eerste specialistische huisdierenverzekeraar in Europa die de vergunning krijgt toegekend. Veterfina kan met de vergunning voor eigen rekening en risico een verzekeringsportefeuille  opbouwen.  

Daardoor is de verzekeraar meer “in controle” over de inhoudelijke propositie, voorwaarden, vergoedingen en premiestelling. “Het maakt de onderneming meer schaalbaar”, aldus algemeen directeur en oprichter Nico Schuurbiers. “Bovendien is een groter en breder aanbod van huisdierenverzekeringen goed voor dierenartsen die daardoor in staat zijn betere medische zorg te verlenen wat vervolgens natuurlijk weer prettig is voor de dierenbezitters en de huisdieren zelf. Het komt nog te vaak voor dat eigenaren afzien van een operatie voor hun huisdier omdat ze de kosten te hoog vinden”, aldus Schuurbiers.

Nederland kent lage verzekeringsgraad, kosten stijgen

Van de vijf miljoen katten en honden in Nederland is momenteel slechts 4 procent verzekerd voor ziektes of ongevallen, zo blijkt uit de Petmonitor van de Aeres Hogeschool en de HAS Hogeschool. Hoewel het aandeel verzekerde huisdieren wel toeneemt, steekt het schril af bij landen als Zweden (70%) of het Verenigd Koninkrijk (25%). Tegelijkertijd stijgen jaarlijks de kosten van medische zorg voor huisdieren met 5 tot 10 procent. Goede dierengeneeskunde wordt steeds duurder doordat er medisch steeds meer mogelijk is en er een drastisch tekort is aan dierenartsen. 

Bij één op de drie behandelingen liggen de kosten bij de dierenarts inmiddels boven de vijfhonderd euro, bleek uit eerder onderzoek van Figo. Een onvoorziene behandeling van een hond of een kat kan al snel tussen de 2.500 en 4.000 euro kosten. Door deze stijgende kosten kunnen huisdieren langer dan nodig met klachten rondlopen, of mogelijk zelfs worden geëuthanaseerd. Dit kan voorkomen worden door een beter aanbod van huisdierenverzekeringen en meer kennis hierover.

Over Veterfina

Veterfina is bekend van de Figo huisdierenverzekering in Nederland en Duitsland. Sinds 2006 biedt het bedrijf met een volmacht van Unigarant Verzekeringen (ANWB) ziektekostenverzekeringen aan voor honden, katten, konijnen en papegaaien. Distributie geschiedt grotendeels via dierenartsen, fokkers, online partners, dierenspeciaalzaken en de eigen website. De onderneming heeft 80 duizend klanten, ruim 40 medewerkers en wikkelt 120 duizend claims per jaar af.

`